Zawory odcinające

Przeciwpożarowy zawór odcinający montowany jest na zakończeniach instalacji wentylacyjnych. Jego zadaniem jest oddzielenie strefy zagrożonej pożarem od pozostałej części budynku a także od przepływu (tzw. transferu)  powietrza przez przegrody budowlane.

Wersje wykonania:

  • – Do montażu pionowego
  • – Do montażu poziomego

Klasa odporności ogniowej:

  • – EIS120

Dane techniczne:

Możliwość wykonania w czterech wielkościach:

– D100 mm
– D125 mm
– D160 mm
– D200 mm

Sterowanie zaworami przeciwpożarowymi – sposób wyzwalania:

  • Wyzwalanie topikiem np. 72oC, za pomocą sprężyny napędowej, uzbrajanie ręczne.
  • Wyzwalanie topikiem, np. 72oC lub zdalnie elektromagnesem (impuls oraz przerwa prądowa, Uz=24V DC lub 230V AC), uzbrajanie ręczne.