Klapy przeciwpożarowe

KLAPY PRZECIWPOŻAROWE:

Klasa odporności ogniowej:

  • EI 120

Wersje wykonania:

  • Odcinające – S

Klapy przeciwpożarowe posiadające wyzwalacz termiczny montowane są w instalacjach wentylacji ogólnej, w miejscu gdzie instalacja ta przechodzi przez  przegrody budowlane, stropy lub ściany. W trakcie pożaru, następuje zamknięcie się przegrody klapy co umożliwia zachowanie odporności ogniowej przegrody budowlanej, przez którą są prowadzone przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne.  Podczas normalnej pracy instalacji (brak pożaru) przegroda klapy znajduje się w pozycji otwartej.

Rodzaje napędów i sposób wyzwalania:

  1.  – Napędy: siłownik elektryczny ze sprężyną powrotną lub siłownik na napięcie 24V AC/DC lub 230V AC z wyzwalaczem termoelektrycznym 72oC.
  2.  – Mechanizm wyzwalająco-sterujący wyposażony w zintegrowany wyzwalacz termiczny 72oC, sprężynę napędową, układ dźwigniowo-krzywkowy.
  3.  – Mechanizm ten może zostać dodatkowo wyposażony w wyzwalacz elektromagnetyczny 24V DC lub 230V AC (sterowany impulsem prądowym lub przerwą prądową) oraz wyłączniki krańcowe do sygnalizacji stanu położenia przegrody klapy przeciwpożarowej, jak również może zostać wyposażony w siłownik do ustawiania klapy w funkcji oczekiwania na napięcie 24V DC lub 230V AC,
    – Mechanizm wyzwalająco-sterujący wyposażony w sprężynę napędową. Wyzwalacz termiczny mocowany jest w tym wypadku poza mechanizmem klapy, na samej przegrodzie urządzenia.

Opcjonalnie mogą być stosowane wyzwalacze termiczne lub termoelektryczne o innej temperaturze działania.

Wymiary:
Klapy produkowane są w normatywnych wymiarach, jednak istnieje również możliwość wykonania klap o wymiarach pośrednich.