Systemy konwencjonalne

Systemy konwencjonalne – Ignis 1520M

Centrala automatycznego gaszenia IGNIS 1520M jest przeznaczona do wykrywania pożaru i sterowania stałymi urządzeniami gaśniczymi, zawierającymi środek gaszący w postaci gazowej, ciekłej lub w postaci aerozoli oraz monitorowania procesu samoczynnego gaszenia.

Centrala IGNIS 1520M współpracuje z konwencjonalnymi czujkami pożarowymi szeregu 40 oraz wyspecjalizowanymi przyciskami PU-61 i PW-61, umożliwiającymi ręczne uruchomienie i wstrzymanie procesu gaszenia jak również z sygnalizatorami
akustycznymi i optycznymi SD-1 i SO-1.
Centrala jest przystosowana do obsługi jednej strefy gaśniczej.

Centrala IGNIS 1520M, po wykryciu pożaru, może realizować:
• Sterowanie sygnalizacją ostrzegawczą z możliwością programowania czasu ewakuacji.
• Programowanie czasu opóźnienia hermetyzacji pomieszczenia po wyzwoleniu środka gaśniczego.
• Sterowanie urządzeniami technologicznymi.
• Sterownie przegrodami pożarowymi (drzwi, okna, itp.).
• Sterowanie urządzeniami gaszącymi za pośrednictwem wyjść (o programowanych czasach trwania impulsów prądowych), służących do uruchomienia elektromagnesu butli pilotującej i zaworu kierunkowego w przypadku środka gaśniczego w postaci gazowej lub zaworu wodnego dla urządzeń wodnych.

Proces automatycznego gaszenia jest inicjowany przez:
• Jednoczesne zadziałanie czujek na dwóch liniach dozorowych pracujących w koincydencji z możliwością zaprogramowania wstępnego kasowania czujek.
• Wciśnięcie przycisku PU-61 (START GASZENIA).
• Wciśnięcie przycisku START GASZENIA w centrali.

Zadziałanie czujek tylko na jednej linii dozorowej będzie sygnalizowane przez centralę jako alarm pożarowy bez uruchomienia procesu gaszenia.

Proces automatycznego gaszenia przebiega dwuetapowo:
• Etap OSTRZEŻENIE – przeznaczony na ewakuację osób ze strefy gaszenia. Załączone zostaną wówczas, na zaprogramowany czas (od 0 do 10 min.), ostrzegawcze sygnalizatory akustyczne i optyczne; w tym czasie można proces gaszenia zablokować poprzez wciśnięcie przycisku WSTRZYMANIE GASZENIA w centrali lub przycisku PW-61 (STOP GASZENIA) podłączonego do centrali.
• Etap GASZENIE – przeznaczony na gaszenie pożaru w wyniku podania sygnałów sterujących z centrali na cewkę elektromagnesu otwierającego butlę pilotującą z gazem gaszącym lub siłownik elektromagnetyczny otwierający zawór wodny.

Urządzenia współpracujące:
Z centralą, oprócz czujek pożarowych, mogą współpracować następujące urządzenia:
• Przyciski PU-61 (START GASZENIA), umożliwiające ręczne uruchomienie procesu gaszenia poprzez uderzenie szybki i wciśnięcie przycisku; przyciski mają żółty kolor obudowy.
• Przyciski PW-61 (STOP GASZENIA) – przeznaczone do wstrzymania programu samoczynnego gaszenia; przyciski mają niebieski kolor obudowy.
• Sygnalizatory drzwiowe SD-1, ostrzegające akustycznie i optycznie o tym, że w pomieszczeniu jest gaz i nie należy do niego wchodzić; instaluje się je przy drzwiach wejściowych, na zewnątrz pomieszczenia, w którym ma nastąpić automatyczne gaszenie.
• Sygnalizatory optyczne SO-1, ostrzegające osoby znajdujące się w pomieszczeniu o mającym nastąpić samoczynnym gaszeniu i o konieczności opuszczenia pomieszczenia; instaluje się je wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczenia.
• Sygnalizatory akustyczne ostrzeżenia SA-K, ostrzegające osoby o mającym nastąpić.
• Automatycznym gaszeniu; instaluje się je wewnątrz lub na zewnątrz strefy gaszenia.