Klapy oddymiające

Klapy oddymiające

Klapy oddymiające stosowane w systemach oddymiania montowane są w górnej części budynku na dachu.

Klapy oddymiające są elementami systemu oddymiania i mają za zadanie odprowadzenie dymu, gorących gazów i toksycznych substancji powstających w trakcie pożaru.

Klapy oddymiające służą również jako elementy doświetlające klatkę schodową, a także służą do przewietrzania klatki schodowej w trakcie codziennej eksploatacji obiektu oraz jako wyłazy w celu wyjścia na dach.

Dodatkowe opcje systemu:
• Codzienne przewietrzanie pomieszczeń.
• Możliwość współpracy z systemem przeciwpożarowym.
•Możliwość integracji z systemem automatyki budynku b.m.s

•Możliwość podłączenia automatyki pogodowej (zamknięcie klap w przypadku deszczu lub wiatru).
•Sygnalizacja stopnia otwarcia klapy i okna.
•Programowanie czasowego przewietrzania pomieszczeń.

Klapy dymowe i wyłazy dachowe dostępne są jako:
• Klapy dymowe i wyłazy dachowe w wersji jednoskrzydłowej lub dwuskrzydłowej.
• Kopuły i piramidy o podstawie kwadratowej lub prostokątnej.
• Materiał wypełnienia:
1. Poliwęglan w kolorach opal bezbarwny lub polimetakrylan w  kolorach mleczny, przydymiony, bezbarwny, kolor.
2. Podstawa skośna, prosta lub prosto- skośna z blachy stalowej ocynkowanej lub pvc.
• Możliwość lakierowania proszkowego w kolorach RAL.
• Dla niektórych klap możliwa jest funkcja wyłazu dachowego.
• Do otwierania skrzydeł klap oddymiających służą elektryczne napędy (24v), co pozwala na stały monitoring systemu.
• Wyroby posiadają aktualne aprobaty i certyfikaty, spełniają również europejskie normy, np. Pn-en 12101-2.