Zabezpieczenia Przeciwpożarowe

Zabezpieczenia przeciwpożarowe

  • #
  • #
  • #
  • #
  • #

Analogowe

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU DF 6000

DF 6000 jest wysoko wyspecjalizowanym analogowym, adresowalnym systemem detekcji i sygnalizacji pożaru, który łatwo można dopasować do wszelkiego rodzaju obiektów. Łączy w sobie wysoką funkcjonalność z łatwą obsługą i estetycznym wyglądem. Wysoka pojemność i szeroki zakres funkcji możliwych do kontrolowania przez użytkownika czyni system odpowiednim dla różnorodnego zakresu zastosowań – od małych systemów po ogromne kompleksy biurowe, handlowe lub przemysłowe. Centrala używa programowanego adresowania, aby zminimalizować czas instalacji i usunąć możliwość potencjalnego błędu związanego z adresowaniem ręcznym. Każdy z elementów systemu został specjalnie zaprojektowany, aby pracować jako część systemu sygnalizacji pożaru. Daje to gwarancję, że centrala, czujki, interfejsy i wszystkie pozostałe urządzenia pomocnicze są w pełni kompatybilne ze sobą, co daje pełny zakres funkcjonalności systemu.

OPIS SYSTEMU
W ofercie są jedno-, dwu- lub czteropętlowe centrale oraz szeroki zakres kompatybilnych detektorów, ręcznych ostrzegaczy pożarowych, sygnalizatorów akustycznych, sygnalizatorów optycznych i interfejsów.

ZDOLNOŚĆ WYKRYWANIA
• Do jednej centrali można podłączyć maksymalnie cztery pętle, a w każdej pętli, zgodnie z obowiązującymi przepisami zapisać można 128 adresów. Centrala umożliwia zaadresowanie 150 elementów w pętli.
• Do jednej centrali nie powinno być podłączonych więcej niż 512 adresów.
• 63 centrale można połączyć w sieć, co da całkowitą pojemność systemu do 32 tysięcy urządzeń.

ZDOLNOŚĆ ALARMOWANIA
• Do 60 zasilanych sygnalizatorów akustycznych i optycznych lub interfejsów wyjściowych w pętli.
• 3 poziomy dostępu pracy dla konserwacji.

Systemy konwencjonalne

Systemy konwencjonalne – Ignis 1520M

Centrala automatycznego gaszenia IGNIS 1520M jest przeznaczona do wykrywania pożaru i sterowania stałymi urządzeniami gaśniczymi, zawierającymi środek gaszący w postaci gazowej, ciekłej lub w postaci aerozoli oraz monitorowania procesu samoczynnego gaszenia.

Centrala IGNIS 1520M współpracuje z konwencjonalnymi czujkami pożarowymi szeregu 40 oraz wyspecjalizowanymi przyciskami PU-61 i PW-61, umożliwiającymi ręczne uruchomienie i wstrzymanie procesu gaszenia jak również z sygnalizatorami
akustycznymi i optycznymi SD-1 i SO-1.
Centrala jest przystosowana do obsługi jednej strefy gaśniczej.

Centrala IGNIS 1520M, po wykryciu pożaru, może realizować:
• Sterowanie sygnalizacją ostrzegawczą z możliwością programowania czasu ewakuacji.
• Programowanie czasu opóźnienia hermetyzacji pomieszczenia po wyzwoleniu środka gaśniczego.
• Sterowanie urządzeniami technologicznymi.
• Sterownie przegrodami pożarowymi (drzwi, okna, itp.).
• Sterowanie urządzeniami gaszącymi za pośrednictwem wyjść (o programowanych czasach trwania impulsów prądowych), służących do uruchomienia elektromagnesu butli pilotującej i zaworu kierunkowego w przypadku środka gaśniczego w postaci gazowej lub zaworu wodnego dla urządzeń wodnych.

Proces automatycznego gaszenia jest inicjowany przez:
• Jednoczesne zadziałanie czujek na dwóch liniach dozorowych pracujących w koincydencji z możliwością zaprogramowania wstępnego kasowania czujek.
• Wciśnięcie przycisku PU-61 (START GASZENIA).
• Wciśnięcie przycisku START GASZENIA w centrali.

Zadziałanie czujek tylko na jednej linii dozorowej będzie sygnalizowane przez centralę jako alarm pożarowy bez uruchomienia procesu gaszenia.

Proces automatycznego gaszenia przebiega dwuetapowo:
• Etap OSTRZEŻENIE – przeznaczony na ewakuację osób ze strefy gaszenia. Załączone zostaną wówczas, na zaprogramowany czas (od 0 do 10 min.), ostrzegawcze sygnalizatory akustyczne i optyczne; w tym czasie można proces gaszenia zablokować poprzez wciśnięcie przycisku WSTRZYMANIE GASZENIA w centrali lub przycisku PW-61 (STOP GASZENIA) podłączonego do centrali.
• Etap GASZENIE – przeznaczony na gaszenie pożaru w wyniku podania sygnałów sterujących z centrali na cewkę elektromagnesu otwierającego butlę pilotującą z gazem gaszącym lub siłownik elektromagnetyczny otwierający zawór wodny.

Urządzenia współpracujące:
Z centralą, oprócz czujek pożarowych, mogą współpracować następujące urządzenia:
• Przyciski PU-61 (START GASZENIA), umożliwiające ręczne uruchomienie procesu gaszenia poprzez uderzenie szybki i wciśnięcie przycisku; przyciski mają żółty kolor obudowy.
• Przyciski PW-61 (STOP GASZENIA) – przeznaczone do wstrzymania programu samoczynnego gaszenia; przyciski mają niebieski kolor obudowy.
• Sygnalizatory drzwiowe SD-1, ostrzegające akustycznie i optycznie o tym, że w pomieszczeniu jest gaz i nie należy do niego wchodzić; instaluje się je przy drzwiach wejściowych, na zewnątrz pomieszczenia, w którym ma nastąpić automatyczne gaszenie.
• Sygnalizatory optyczne SO-1, ostrzegające osoby znajdujące się w pomieszczeniu o mającym nastąpić samoczynnym gaszeniu i o konieczności opuszczenia pomieszczenia; instaluje się je wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczenia.
• Sygnalizatory akustyczne ostrzeżenia SA-K, ostrzegające osoby o mającym nastąpić.
• Automatycznym gaszeniu; instaluje się je wewnątrz lub na zewnątrz strefy gaszenia.

Systemy adresowalne

Systemy adresowalne – POLON 4200

Interaktywny, adresowalny system sygnalizacji pożarowej POLON 4000 jest zestawem urządzeń najnowszej generacji, przeznaczonych do wykrywania i sygnalizowania pożaru, powiadamiania właściwych służb interwencyjnych, a także do sterowania przeciwpożarowymi urządzeniami zabezpieczającymi.
Umożliwia ochronę średnich, dużych i bardzo dużych obiektów, takich jak: biurowce, szpitale, teatry, obiekty handlowe, magazynowe i przemysłowe.
Doskonale nadaje się do stosowania w odpowiedzialnych instalacjach bezpieczeństwa „inteligentnych” budynków.

Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4200 jest urządzeniem integrującym wszystkie elementy pracujące w adresowalnym systemie automatycznego wykrywania pożarów POLON 4000.
Centrala POLON 4200 jest zalecana do ochrony przeciwpożarowej różnego rodzaju obiektów, niedużych lub średniej wielkości, np. hoteli, banków, magazynów,
obiektów zabytkowych, „inteligentnych” budynków itp. Współpracuje z nowym szeregiem czujek 4043 – bez możliwości pracy w wariantach alarmowania
interaktywnego – lub z taką możliwością po zastosowaniu czujek szeregu 4046.

Centrala wyposażona jest w cztery pętle adresowalne z możliwością adresowania po 64 elementy liniowe w każdej pętli. Linie dozorowe mogą pracować w układzie pętlowym lub promieniowym. Pętlowy system pracy linii eliminuje uszkodzenia w instalacji w postaci przerwy lub zwarcia fragmentu linii.

W centrali można utworzyć programowo 256 stref dozorowych, którym można przyporządkować dowolne komunikaty użytkownika, składające się z dwóch 32
znakowych linii tekstu. W przypadku alarmu komunikaty te pojawiają się na wyświetlaczu centrali, pozwalając obsłudze na szybką i precyzyjną lokalizację źródła
pożaru. Ponadto istnieje możliwość programowania własnych komunikatów dla tzw. alarmów technicznych, związanych z kontrolą sterowanych przez centralę urządzeń automatyki pożarowej.


Informacje dla Zamawiającego:

Do centrali można zamówić wyposażenie dodatkowe, rozszerzające możliwości funkcjonalne centrali:
1. Pojemnik na akumulatory PAR-4800 (na zewnętrzne akumulatory 2 x 12 V, o pojemności do 38 Ah).
2. Klawiatura komputerowa.

Dokładne informacje przeznaczone dla instalatorów i konserwatorów central systemu POLON 4000 zawarte są w dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR), którą nabywca otrzymuje razem z urządzeniem.

UWAGA:
W centralach stosowany jest moduł linii dozorowych MSL-1M-42 o zwiększonej obciążalności linii do 50 mA.

Urządzenia i elementy kompatybilne z centralą:
• czujki DIO-4043, DIO-4046
• czujki DOR-4043, DOR-4046
• czujki TUN-4043, TUN-4046
• czujki DUR-4043, DUR-4046
• czujka DOT-4046
• czujka DPR-4046
• ręczne ostrzegacze ROP-4001, ROP-4001H
• sygnalizator SAL-4001 (max 50 szt.)
• element EKS-4001 (max 50 szt.)
• element EWS-4001 (max 50 szt.; w linii 20)
• element EWK-4001 (max 50 szt.; w linii 20)
• adapter ADC-4001(w zależności od trybu pracy)
• adapter ACR-4001

Pozostałe:
• klawiatura komputerowa
• komputer
• system monitoringu cyfrowego

Temperatura pracy -5 ˚C do +40 ˚C
Szczelność obudowy IP 30
Wymiary 393 x 483 x 190 mm
Masa ok. 11 kg