Zabezpieczenia Przeciwpożarowe

Zabezpieczenia przeciwpożarowe

  • #
  • #
  • #
  • #
  • #

Kurtyny przeciwpożarowe EI30, EI60

Przeciwpożarowe kurtyny rolowane posiadają odpornośc ogniową EI30 oraz EI60.  Kurtyny przeciwpożarowe zbudowane są z płaszcza bramy połączonych paneli z tworzywa wypełnionych drewnianymi listwami, prowadnic bocznych, wału nawojowego, rolek prowadzących, linek łączących płaszcz z wałem nawojowym, konsoli do mocowania napędu elektrycznego oraz blokad elektromechanicznych.

W kurtynach przeciwpożarowych o odporności EI30 lub EI60 stosowany jest napęd elektryczny zasilany napięciem 400V prądu zmiennego.  Kurtynę należy połączyc z centralą sterującą w celu skonfigurowania pracy kurtyny, tak aby w przypadku zagrożenia pożarowego kurtyna za pomocą silnika pożarowego mogła swobodnie zabezpieczyc strefy.

Standardowo panele kurtyny przeciwpożarowej malowane są na kolor RAL 7035. W zależności od potrzeby klienta, istnieje możliwośc pomalowania kurtyny na dowolny kolor z palety RAL.

Cieżar skrzydła kurtyny wynosi 36kg/m2.

Zapraszamy do współpracy.

 

Kurtyny przeciwpożarowe E90 – EW120

Kurtyny przeciwpożarowe produkowane są jako rolowane, stosowane jako zamknięcia ogniowe wydzielające strefy pożarowe. Kurtyna składa się z następujących elementów:

• wału nawojowego i jego obudowy
• prowadnic bocznych
• specjalnej tkaniny
• obciążenia dolnego napędu.

Obudowa wału nawojowego została wyprodukowana z odpowiednich profili z blachy stalowej o grubości 1,2 – 1,5 mm zespawanych ze sobą punktowo i nitowanych. Do boku obudowy i nadproża przymocowane są podpory rolkowe wału nawojowego.

Dolna krawędź osłony wału nawojowego powinna znajdować się co najmniej 50 mm powyżej górnej, poziomej krawędzi otworu. Obudowa może być malowana na dowolny kolor RAL.

Na wał nawijana jest specjalna tkanina, która składa się z pasów zszytych specjalnymi nićmi. Wzdłuż pionowych krawędzi otworu, umieszczone są prowadnice boczne. Krawędzie pionowe poruszają się wewnątrz prowadnic.

Po zamknięciu listwa spoczywa na posadzce lub parapecie, nie obciążając tkaniny.

Klasy odporności ogniowej:

● E90

● EW60/E120

● EW90/E90
●E120
●EW120/E120

System sterowania kurtyną wyposażony jest w centralkę sterującą. Centrala może pracować niezależnie lub w połączeniu z centralą systemu sygnalizacji pożaru. Napęd kurtyny stanowi silnik rurowy uruchamiany sterownikiem reagującym na brak napięcia zasilającego lub sygnał z centralki.

Istnieje również możliwość wyzwalania poprzez topik reagujący na odpowiedni przyrost temperatury.

Informacje istotne przy składaniu zapytań ofertowych:
1. Wymiary kurtyny w świetle muru.
2. Wymagana klasa odporności ogniowej.
3. Sposób wyzwalania lub zwalniania kurtyny.