Trzymacze drzwiowe

Drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne stanowią ważny element systemu ochrony przeciwpożarowej. Centrale zamknięć ogniowych BAZ, AFG sterują elektromagnesami montowanymi do drzwi oraz bram przeciwpożarowych, w razie pożaru uniemożliwiając rozprzestrzenianie się dymu i ognia w budynku.

Elektromagnes utrzymuje drzwi przeciwpożarowe w stanie pracy niezakłóconej w położeniu otwartym, umożliwiając w ten sposób swobodny ruch osobowy i towarowy.

Aktywowanie systemu odbywa się:

● Automatycznie poprzez wyzwolenia z czujek dymowych lub termicznie.
● Ręcznie z przycisku zwalniającego.
● Z innego, zewnętrznego urządzenia (np. Centrali sygnalizacji pożaru lub centrali oddymiania).

Po uruchomieniu alarmu, elektromagnesy zostają zwolnione, a drzwi przeciwpożarowe wyposażone w samozamykacze automatyczne zamkną się, co spowoduje oddzielenie stref pożarowych od siebie.

Charakterystyka central:
● Konstrukcja kompaktowa 0,4A lub 2A.
● Podtrzymanie napięcia dla centrali BAZ-N.
● Zabudowany bezpotencjałowy styk sygnalizacji alarmowej.
● Zabudowane wskaźniki trybu pracy.
● Funkcja resetowania dla wersji BAZ 2.