Systemy adresowalne

Systemy adresowalne – POLON 4200

Interaktywny, adresowalny system sygnalizacji pożarowej POLON 4000 jest zestawem urządzeń najnowszej generacji, przeznaczonych do wykrywania i sygnalizowania pożaru, powiadamiania właściwych służb interwencyjnych, a także do sterowania przeciwpożarowymi urządzeniami zabezpieczającymi.
Umożliwia ochronę średnich, dużych i bardzo dużych obiektów, takich jak: biurowce, szpitale, teatry, obiekty handlowe, magazynowe i przemysłowe.
Doskonale nadaje się do stosowania w odpowiedzialnych instalacjach bezpieczeństwa „inteligentnych” budynków.

Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4200 jest urządzeniem integrującym wszystkie elementy pracujące w adresowalnym systemie automatycznego wykrywania pożarów POLON 4000.
Centrala POLON 4200 jest zalecana do ochrony przeciwpożarowej różnego rodzaju obiektów, niedużych lub średniej wielkości, np. hoteli, banków, magazynów,
obiektów zabytkowych, „inteligentnych” budynków itp. Współpracuje z nowym szeregiem czujek 4043 – bez możliwości pracy w wariantach alarmowania
interaktywnego – lub z taką możliwością po zastosowaniu czujek szeregu 4046.

Centrala wyposażona jest w cztery pętle adresowalne z możliwością adresowania po 64 elementy liniowe w każdej pętli. Linie dozorowe mogą pracować w układzie pętlowym lub promieniowym. Pętlowy system pracy linii eliminuje uszkodzenia w instalacji w postaci przerwy lub zwarcia fragmentu linii.

W centrali można utworzyć programowo 256 stref dozorowych, którym można przyporządkować dowolne komunikaty użytkownika, składające się z dwóch 32
znakowych linii tekstu. W przypadku alarmu komunikaty te pojawiają się na wyświetlaczu centrali, pozwalając obsłudze na szybką i precyzyjną lokalizację źródła
pożaru. Ponadto istnieje możliwość programowania własnych komunikatów dla tzw. alarmów technicznych, związanych z kontrolą sterowanych przez centralę urządzeń automatyki pożarowej.


Informacje dla Zamawiającego:

Do centrali można zamówić wyposażenie dodatkowe, rozszerzające możliwości funkcjonalne centrali:
1. Pojemnik na akumulatory PAR-4800 (na zewnętrzne akumulatory 2 x 12 V, o pojemności do 38 Ah).
2. Klawiatura komputerowa.

Dokładne informacje przeznaczone dla instalatorów i konserwatorów central systemu POLON 4000 zawarte są w dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR), którą nabywca otrzymuje razem z urządzeniem.

UWAGA:
W centralach stosowany jest moduł linii dozorowych MSL-1M-42 o zwiększonej obciążalności linii do 50 mA.

Urządzenia i elementy kompatybilne z centralą:
• czujki DIO-4043, DIO-4046
• czujki DOR-4043, DOR-4046
• czujki TUN-4043, TUN-4046
• czujki DUR-4043, DUR-4046
• czujka DOT-4046
• czujka DPR-4046
• ręczne ostrzegacze ROP-4001, ROP-4001H
• sygnalizator SAL-4001 (max 50 szt.)
• element EKS-4001 (max 50 szt.)
• element EWS-4001 (max 50 szt.; w linii 20)
• element EWK-4001 (max 50 szt.; w linii 20)
• adapter ADC-4001(w zależności od trybu pracy)
• adapter ACR-4001

Pozostałe:
• klawiatura komputerowa
• komputer
• system monitoringu cyfrowego

Temperatura pracy -5 ˚C do +40 ˚C
Szczelność obudowy IP 30
Wymiary 393 x 483 x 190 mm
Masa ok. 11 kg