Pasma świetlne

W obiektach wielko powierzchniowych, takich jak hale produkcyjne, magazyny, centra logistyczne czy supermarkety, jedyną możliwością doświetlenia światłem naturalnym i spełnienia warunków BHP są zabudowane w połaci dachu świetliki typu pasma świetlne łukowe i trójkątne. Dają one, w przeciwieństwie do okien zamontowanych w fasadzie obiektu równomiernie rozproszone światło również w części środkowej.

Wykonujemy pasma świetlne o rozpiętości do 6 metrów i bez ograniczeń na długości. Z uwagi na możliwość wykonania świetlika „pod wymiar” oraz prostotę posadowienia podstawy świetlika na każdej konstrukcji dachu, pasma świetlne powszechnie stosowane są w nowo projektowanych jak również modernizowanych obiektach.

Obok doświetlenia, pasma świetlne mogą być wyposażone w klapy wentylacyjne i klapy dymowe służące do codziennego wietrzenia, zapewniając możliwość ewakuacji ludziom w przypadku zadymienia dróg ucieczki. Uwolnienie ciepła gromadzącego się w przestrzeni pod dachowej w wypadku pożaru chroni konstrukcję dachu przed zniszczeniem.

Materiały:

• Podstawy pasm świetlnych wykonujemy z giętych blach ocynkowanych zapewniając odpowiednią sztywność i dostosowując kształt do konstrukcji dachu. Istnieje możliwość lakierowania proszkowego podstaw pasm na dowolny kolor wg palety RAL.

• Konstrukcja nośna i zamykająca świetlika wykonana jest z systemowych profili aluminiowych w kolorze naturalnym lub malowanych proszkowo z uszczelkami EPDM.

• Wypełnienie pasma stanowią płyty z poliwęglanu komorowego przezroczyste lub mleczne o grubościach 10, 16 lub 20 mm o współczynniku przenikania ciepła od 1,7 W/m2°K

• Napędy klap dymowych w zależności od potrzeb oparte są o siłowniki pneumatyczne lub elektryczne z pełną automatyką sterowania pogodowego.

• Napędy klap dymowych i sterowanie jak w przypadku klap punktowych.

Zabudowa:
Pasma świetlne powinny być montowane w kalenicy dachu lub prostopadle do kalenicy (mogą również przecinać kalenice), należy unikać projektowania pasm na powierzchni równoległej do kalenicy z uwagi na problemy z odprowadzeniem wody.