Drzwi stalowe nieiskrzące

Drzwi stalowe nieiskrzące produkowane są z dwóch tłoczonych ocynkowanych blach stalowych grubości 0,8 mm. Wypełnienie skrzydeł drzwiowych stanowi wełna mineralna. Całkowita grubośc skrzydła wynosi 54 mm. Skrzydła drzwi stalowych nieiskrzących zawieszone są standardowo na dwóch zawiasach z tulejkami mosiężnymi.

Drzwi wykończone są w kolorze RAL 7035.

W drzwiach stalowych dwuskrzydłowych do skrzydła biernego montowana jest belka przymykowa. Drzwi wykonywane są jako bezprogowe.  Drzwi w standardowej wersji posiadają ościeżnicę stalową narożną.

Drzwi stalowe nieiskrzące przeznaczone są do stosowania w pomieszczeniach (strefach) zagrożonych wybuchem. Drzwi mogą byc stosowane:

  • w pomieszczeniach (strefach) Z1 oraz Z2 niebezpieczeństwa wybuchu mieszanin gazów oraz par cieczy palnych z powietrzem palny należącym do grup IIA oraz IIB, klas temperaturowych T1, T2, T3, T4, T5 oraz T6,

w pomieszczeniach (strefach) Z1 oraz Z2 niebezpieczeństwa wybuchu mieszanin wodoru z powietrzem.

Drzwi stalowe nieiskrzące nie mogą byc stosowane w atmosferach zawierających acetylen.