Zabezpieczenia Przeciwpożarowe

Zabezpieczenia przeciwpożarowe

 • #
 • #
 • #
 • #
 • #

Serwis

Oferujemy profesjonalną, kompleksową obsługę serwisową w zakresie opieki nad prawidłowym funkcjonowaniem zakupionych u nas urządzeń.

Nasza oferta serwisowa obejmuje m.in.:

 • przeglądy techniczne/serwisowe
 • kompleksowe naprawy
 • modernizacje systemów i urządzeń
 • stałą opiekę serwisową nad systemem
 • wykonanie prób weryfikujących poprawność montażu i działania systemu/urządzeń

Atuty nawiązanej z nami współpracy serwisowej:

 • przeglądy zgodne z wymaganiami przepisów
 • gwarancja skuteczności zadziałania systemu
 • dysponowanie przez nasze ekipy serwisowe odpowiednim doświadczeniem i wiedzą techniczną na temat urządzeń, podparte wieloletnią praktyką w montażu i serwisowaniu
 • krótki czas reakcji na zaistniałe usterki urządzeń – stały dostęp do zaplecza technicznego umożliwia szybką eliminację usterek
 • profesjonalne doradztwo

Zapraszamy do współpracy.

Systemy alarmowe

Strona w budowie

Trzymacze drzwiowe

Drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne stanowią ważny element systemu ochrony przeciwpożarowej. Centrale zamknięć ogniowych BAZ, AFG sterują elektromagnesami montowanymi do drzwi oraz bram przeciwpożarowych, w razie pożaru uniemożliwiając rozprzestrzenianie się dymu i ognia w budynku.

Elektromagnes utrzymuje drzwi przeciwpożarowe w stanie pracy niezakłóconej w położeniu otwartym, umożliwiając w ten sposób swobodny ruch osobowy i towarowy.

Aktywowanie systemu odbywa się:

● Automatycznie poprzez wyzwolenia z czujek dymowych lub termicznie.
● Ręcznie z przycisku zwalniającego.
● Z innego, zewnętrznego urządzenia (np. Centrali sygnalizacji pożaru lub centrali oddymiania).

Po uruchomieniu alarmu, elektromagnesy zostają zwolnione, a drzwi przeciwpożarowe wyposażone w samozamykacze automatyczne zamkną się, co spowoduje oddzielenie stref pożarowych od siebie.

Charakterystyka central:
● Konstrukcja kompaktowa 0,4A lub 2A.
● Podtrzymanie napięcia dla centrali BAZ-N.
● Zabudowany bezpotencjałowy styk sygnalizacji alarmowej.
● Zabudowane wskaźniki trybu pracy.
● Funkcja resetowania dla wersji BAZ 2.

Systemy naturalnej wentylacji

Naturalne, kontrolowane przewietrzanie jest alternatywą dla standardowej klimatyzacji i zyskuję coraz większe znaczenie. Umożliwia wymianę powietrza poprzez inteligentny system sterowania oknami, świetlikami i klapami. System ten nie tylko ogranicza koszty energii, ale przede wszystkim tworzy przyjazny, komfortowy, naturalny klimat w pomieszczeniach, co stanowi ogromną zaletę.

Dobre samopoczucie uzyskane dzięki odpowiedniemu klimatowi, prosta obsługa oraz minimalne koszty inwestycyjne i koszty utrzymania, to najważniejsze cechy systemów naturalnego przewietrzania.

Napędy, zarówno z zasilaniem 230VAC, jak i na 24VDC, mogą być załączane za pomocą przycisków przewietrzania, paneli przycisków, układu zdalnego sterowania lub elektronicznych central sterujących. Istnieje możliwość podłączenia automatyki pogodowej(czujnika wiatru/deszczu, regulatora temperatury pomieszczenia, zegara sterującego z możliwością programowania funkcji, regulatora grzejnikowego Variostat, itp.), a także równoczesne wysterowanie żaluzji pionowych czy markiz przeciwsłonecznych.

Dodatkowo można dowolnie i niezależnie skonfigurować kilka grup przewietrzania, czy powiązać centrale sterującą z zegarem kontrolnym, klimatyzacją, czujnikami świetlnymi poprzez instalacje elektryczną budynku.

Zawory odcinające

Przeciwpożarowy zawór odcinający montowany jest na zakończeniach instalacji wentylacyjnych. Jego zadaniem jest oddzielenie strefy zagrożonej pożarem od pozostałej części budynku a także od przepływu (tzw. transferu)  powietrza przez przegrody budowlane.

Wersje wykonania:

 • – Do montażu pionowego
 • – Do montażu poziomego

Klasa odporności ogniowej:

 • – EIS120

Dane techniczne:

Możliwość wykonania w czterech wielkościach:

– D100 mm
– D125 mm
– D160 mm
– D200 mm

Sterowanie zaworami przeciwpożarowymi – sposób wyzwalania:

 • Wyzwalanie topikiem np. 72oC, za pomocą sprężyny napędowej, uzbrajanie ręczne.
 • Wyzwalanie topikiem, np. 72oC lub zdalnie elektromagnesem (impuls oraz przerwa prądowa, Uz=24V DC lub 230V AC), uzbrajanie ręczne.


 

Wentylatory oddymiające

Wentylatory oddymiające służą do odprowadzania dymu, gorącego powietrza oraz spalin powstających w pomieszczeniach podczas pożaru. Urządzenia te w dużym stopniu przyczyniają się do sprawnej ewakuacji ludzi z obszaru objętego pożarem, ułatwiają przeprowadzanie akcji gaśniczej, chronią konstrukcję budynku i jego wyposażenie przed wysoką temperaturą, a także zapobiegają rozprzestrzenianiu sie pożaru do sąsiednich stref pożarowych.

  Wentylatory oddymiające w normalnych warunkach, czyli poza pożarem, mogą być wykorzystywane w systemach wentylacji bytowej i przemysłowej jako wentylatory wyciągowe lub nawiewne.

   Wersje wykonania:

– Wentylatory z silnikami jednobiegowymi.

– Wentylatory z silnikami dwubiegowymi.

RODZAJE WENTYLATORÓW ODDYMIAJĄCYCH:

WENTYLATORY DACHOWE

WENTYLATORY OSIOWE

Dane techniczne:

– Różnorodność dostępnych średnic.

– Różne klasy odporności ogniowej.

– Różne wydajności, moce znamionowe, spręże oraz prędkości obrotowe.

– Montaż pionowy lub poziomy.

Sterowanie:
           Sterowanie i zasilanie wentylatorów można realizować poprzez blok automatyki z modułową centralą konfigurowaną pod moc instalowanych urządzeń.

Klapy przeciwpożarowe

KLAPY PRZECIWPOŻAROWE:

Klasa odporności ogniowej:

 • EI 120

Wersje wykonania:

 • Odcinające – S

Klapy przeciwpożarowe posiadające wyzwalacz termiczny montowane są w instalacjach wentylacji ogólnej, w miejscu gdzie instalacja ta przechodzi przez  przegrody budowlane, stropy lub ściany. W trakcie pożaru, następuje zamknięcie się przegrody klapy co umożliwia zachowanie odporności ogniowej przegrody budowlanej, przez którą są prowadzone przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne.  Podczas normalnej pracy instalacji (brak pożaru) przegroda klapy znajduje się w pozycji otwartej.

Rodzaje napędów i sposób wyzwalania:

 1.  – Napędy: siłownik elektryczny ze sprężyną powrotną lub siłownik na napięcie 24V AC/DC lub 230V AC z wyzwalaczem termoelektrycznym 72oC.
 2.  – Mechanizm wyzwalająco-sterujący wyposażony w zintegrowany wyzwalacz termiczny 72oC, sprężynę napędową, układ dźwigniowo-krzywkowy.
 3.  – Mechanizm ten może zostać dodatkowo wyposażony w wyzwalacz elektromagnetyczny 24V DC lub 230V AC (sterowany impulsem prądowym lub przerwą prądową) oraz wyłączniki krańcowe do sygnalizacji stanu położenia przegrody klapy przeciwpożarowej, jak również może zostać wyposażony w siłownik do ustawiania klapy w funkcji oczekiwania na napięcie 24V DC lub 230V AC,
  – Mechanizm wyzwalająco-sterujący wyposażony w sprężynę napędową. Wyzwalacz termiczny mocowany jest w tym wypadku poza mechanizmem klapy, na samej przegrodzie urządzenia.

Opcjonalnie mogą być stosowane wyzwalacze termiczne lub termoelektryczne o innej temperaturze działania.

Wymiary:
Klapy produkowane są w normatywnych wymiarach, jednak istnieje również możliwość wykonania klap o wymiarach pośrednich.


 

sterowanie wentylacją

W budynku objętym pożarem,  szybkie rozprzestrzenianie się dymu często uniemożliwia korzystanie z  dróg ewakuacyjnych. Najskuteczniejszą metodą na odprowadzenie dymu oraz innych gorących produktów spalania jest zastosowanie wentylacji pożarowej mechanicznej.

Polega to na mechanicznie wymuszonym obiegu powietrza z wykorzystaniem wielu połączonych kanałów wentylacyjnych, natomiast w przypadku systemów oddymiania wykorzystuje się naturalny mechanizm odprowadzania powietrza wynikający z różnicy temperatury i ciśnienia.

Systemy wentylacji pożarowej mają za zadanie wydzielenie w potencjalnie objętych pożarem pomieszczeniach, bezpiecznych stref wolnych od dymu oraz innych gorących produktów spalania. Dodatkowo, dzięki systemom tego typu, umożliwione jest w trakcie pożaru obniżenie temperatury w pomieszczeniach i doprowadzenie powietrza z zewnątrz budynku.

W normalnych warunkach (brak pożaru) wentylacja pożarowa może być wykorzystywana także do zwyklej wentylacji budynków.

W zakresie realizacji systemów wentylacji pożarowej oferujemy między innymi klapy przeciwpożarowe i nadciśnieniowe, wentylatory oddymiające i nawiewno wywiewne, a także centrale sterujące.

Systemami wentylacji pożarowej zarządzają specjalne centrale sterujące.

Centrale te zapewniają: zasilanie, monitorowanie, sterowanie i wizualizację stanu pracy klap odcinających, oddymiających, transferowych i wentylatorów wentylacji pożarowej.

Centrale współpracują ze wszystkimi typami central sygnalizacji pożaru z wyjściami sterowniczymi wg PN EN 54-1:1996.

Wersje wykonania centrali:

 • Do systemów wentylacji pożarowej.
 • Do systemów nadciśnienia.

Centrala umożliwia:

 • Obsługę siłowników klap lub przepustnic w zakresie kontroli położenia wyłączników krańcowych klap.
 • Obsługę wentylatorów oddymiających, nawiewnych, wyciągowych, central wentylacyjnych.
 • Transmisję wybranych danych pomiędzy poszczególnymi centralami.
 • Transmisję wybranych danych do paneli operatorskich, graficznych stacji sterowania i nadzoru systemów BMS.
 • Współpracę z innymi centralami oddymiania tego samego typu i systemami sygnalizacji pożarowej, które posiadają wyjścia sterownicze nadzorowane do urządzeń przeciwpożarowych wg PN-EN 54-1:1996.

Pasma świetlne

W obiektach wielko powierzchniowych, takich jak hale produkcyjne, magazyny, centra logistyczne czy supermarkety, jedyną możliwością doświetlenia światłem naturalnym i spełnienia warunków BHP są zabudowane w połaci dachu świetliki typu pasma świetlne łukowe i trójkątne. Dają one, w przeciwieństwie do okien zamontowanych w fasadzie obiektu równomiernie rozproszone światło również w części środkowej.

Wykonujemy pasma świetlne o rozpiętości do 6 metrów i bez ograniczeń na długości. Z uwagi na możliwość wykonania świetlika „pod wymiar” oraz prostotę posadowienia podstawy świetlika na każdej konstrukcji dachu, pasma świetlne powszechnie stosowane są w nowo projektowanych jak również modernizowanych obiektach.

Obok doświetlenia, pasma świetlne mogą być wyposażone w klapy wentylacyjne i klapy dymowe służące do codziennego wietrzenia, zapewniając możliwość ewakuacji ludziom w przypadku zadymienia dróg ucieczki. Uwolnienie ciepła gromadzącego się w przestrzeni pod dachowej w wypadku pożaru chroni konstrukcję dachu przed zniszczeniem.

Materiały:

• Podstawy pasm świetlnych wykonujemy z giętych blach ocynkowanych zapewniając odpowiednią sztywność i dostosowując kształt do konstrukcji dachu. Istnieje możliwość lakierowania proszkowego podstaw pasm na dowolny kolor wg palety RAL.

• Konstrukcja nośna i zamykająca świetlika wykonana jest z systemowych profili aluminiowych w kolorze naturalnym lub malowanych proszkowo z uszczelkami EPDM.

• Wypełnienie pasma stanowią płyty z poliwęglanu komorowego przezroczyste lub mleczne o grubościach 10, 16 lub 20 mm o współczynniku przenikania ciepła od 1,7 W/m2°K

• Napędy klap dymowych w zależności od potrzeb oparte są o siłowniki pneumatyczne lub elektryczne z pełną automatyką sterowania pogodowego.

• Napędy klap dymowych i sterowanie jak w przypadku klap punktowych.

Zabudowa:
Pasma świetlne powinny być montowane w kalenicy dachu lub prostopadle do kalenicy (mogą również przecinać kalenice), należy unikać projektowania pasm na powierzchni równoległej do kalenicy z uwagi na problemy z odprowadzeniem wody.

Wyłazy dachowe

Wyłazy dachowe umożliwiają wyjście na dach w celu wykonania wszelkiego rodzaju czynności serwisowych i eksploatacyjnych. Dodatkowo mogą być źródłem światła dziennego w  halach produkcyjnych i magazynowych a także na  ostatnich kondygnacjach budynków wielopiętrowych.

 Technologia wykonania:

 1. Wyłazy dachowe mogą być w wersji jednoskrzydłowej lub dwuskrzydłowej.
 2. Podstawa kwadratowa lub prostokątna.
 3. Możliwość lakierowania proszkowego w kolorach RAL.
 4. W zależności od indywidualnych wymagań klienta oferujemy wyłazy dachowe  na podstawach prostych i skośnych, w szerokim zakresie wymiarów światła otworu i wysokości podstawy.
 5. Podstawa skośna z blachy stalowej ocynkowanej lub pvc.
 6. Wszystkie elementy stalowe wyłazów są zabezpieczone powłoką cynkową.
 7. Podstawy mogą być dostarczone z izolacją termiczną gr. 20 mm ale istnieje także możliwość indywidualnego doboru grubości i typu izolacji termicznej.

Rodzaje wypełnienia:

 • Poliwęglan komorowy o  rożnych grubościach, o różnym stopniu transparentności i z różnymi współczynnikami przenikania ciepła – w kolorach opal bezbarwny lub polimetakrylan w  kolorach mleczny, przydymiony, bezbarwny, kolor.
 • Kopuły akrylowe pojedyncze, podwójne i potrójne.
 • Płyty poliwęglanowe lite.
 • Płyty warstwowe (np. aluminium – mat. izolacyjny – aluminium) – tzw. wypełnienie „ślepe”.